Monthly Archives: December

Tiến hành động thổ trạm xử lý nước thải Canary resort Ngày 11/05/2006, công ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh đã tiến hành khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải cho Canary resort. Đây là trạm XLNT có công suât 40m3/ngày. Trong giai đoạn vận hành, trạm xử lý nước thải này sẽ

read more

Công Ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh vừa ký hợp đồng cải tạo hệ thống XLNT Cảng Cá Cát Lở Vũng Tàu Đây là một dự án khá phức tạp, xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ cao trong điều kiện bị nhiễm mặn. Nồng độ mặn đo được lên đến 10,45 phần nghìn

read more

Công Ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh tiến hành thi công 2 trạm xử lý nước thải cho 2 doanh nghiệp tại Vũng Tàu. Công ty TNHH Ngọc Tùng với công suất 15 m3/ngày đêm và Doanh nghiệp tư nhân Gia Hoà công suất 70 m3/ngày đêm. Đây là hai doanh nghiệp chế biến thuỷ

read more

GREE hoàn thành thiết kế cải tạo Hệ thống thoát nước và Hệ thống xử lý nước thải Khu vực A75 – Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Việc cải tạo hệ thống thoát nước hiện hữu từ chế độ cũ để lại đã chấm dứt hiện tượng ngập, đem lại khả năng thoát

read more