Yearly Archives: 2019

Công ty Tầm Nhìn Xanh đã hoàn thiện công trình Trạm xử lý nước thải chung cư Vạn Đô. Ngày 23/03/2009 Phòng Tài Nguyên Môi Trường Quận 4 chứng nhận Trạm xử lý nước thải chung cư Vạn Đô có công suất 260m3/ngày vận hành đạt Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN:14/2008/BTNMT. Đặc biệt,

read more

Công ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh GREE tự hào đón nhận bằng khen của World Bank Ngày 06/05/2010, trên bục danh dự bà Victoria Kwakwa giám đốc Ngân Hàng Thế Giới – World Bank đã trao bằng khen cho Công ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh trong việc thực hiện tốt các dự án

read more