Công Trình Trạm Xử Lý Nước Thải Canary Resort

Tiến hành động thổ trạm xử lý nước thải Canary resort

Ngày 11/05/2006, công ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh đã tiến hành khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải cho Canary resort. Đây là trạm XLNT có công suât 40m3/ngày. Trong giai đoạn vận hành, trạm xử lý nước thải này sẽ góp phần làm sạch môi trường bãi biển Mũi Né, vốn đã bị ô nhiễm do nhiều khu du lịch xả nước thải ra biển không qua công đoạn xử lý gây ra trong thời gian vừa qua.

Share