Công Trình Trạm Xử Lý Nước Thải CC 4S Riverside Garden

Công trình Trạm xử lý nước thải chung cư 4S Riverside Garden – Thủ Đức – TP. HCM công suất 260m3/ngày.

Hệ thống xử lý nước thải chung cư 4S Riverside Garden được GREE triển khai thực hiện đầu năm 2009. Hiện tại, công trình đang trong giai đoạn lắp đặt thiết bị. GREE đang tiến hành thúc đẩy nhanh tiến độ công trình để kịp thời điểm giao nhà của chung cư. Với ưu điểm vận hành dễ dàng, hiệu quả xử lý dinh dưỡng và hữu cơ cao, GREE đã ứng dụng công nghệ xử lý sinh học hiếu khí dính bám FBR (Fixed Batch Reactor) cho hệ thống xử lý nước thải này.

Share