Công Trình Trạm Xử Lý Nước Thải CC Vạn Đô

Công ty Tầm Nhìn Xanh đã hoàn thiện công trình Trạm xử lý nước thải chung cư Vạn Đô.

Ngày 23/03/2009 Phòng Tài Nguyên Môi Trường Quận 4 chứng nhận Trạm xử lý nước thải chung cư Vạn Đô có công suất 260m3/ngày vận hành đạt Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN:14/2008/BTNMT. Đặc biệt, thời gian cấp phép xả thải hệ thống xử lý nước thải chỉ trong vòng 12 ngày. Công nghệ được áp dụng là công nghệ xử lý sinh học hiếu khí dính bám FBR (Fixed Batch Reactor) phù hợp với đặc tính nước thải sinh hoạt với hàm lượng BOD cao. Cùng với Giấy xác nhận Đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường được Phòng Tài Nguyên Môi Trường Quận 4 xác nhận vào tháng 11/2008 trạm xử lý đã đi vào hoạt động trong tháng 03/2009.

Share