Công Trình Trạm Xử Lý Nước Thải CTy Tân Bình An

Công trình Trạm xử lý nước thải sản xuất bột cá Công Ty TNHH Tân Bình An – Tiền Giang công suất 40m3/ngày

Công trình được áp dụng công nghệ sinh học hiếu khí từng mẻ SBR phù hợp với nước thải chế biến bột cá với lượng nước đầu ra không điều hoà. Lượng dầu mỡ trong quá trình chế biến được tách ra nhờ thiết bị tách dầu do GREE thiết kế và lắp đặt. Công trình đang trong giai đoạn vận hành chờ giấy phép. Ngày 06/05/2009, GREE đã bảo vệ thành công tại hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường tỉnh Tiền Giang cho Dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Tân Bình An công suất 9.000 tấn/năm.

Share