xử lý nước thải sinh hoạt

Công Trình Trạm Xử Lý Nước Thải Khu Du Lịch Biển Việt

Khối lượng thi công trạm xử lý nước thải khu du lịch Biển Việt đã đạt 95%

Tính đến ngày 10/06/2006, khối lượng thi công lắp đặt trạm xử lý nước thải khu du lịch Biển Việt do GREE thực hiện đã đạt 95% hoàn thành tiến độ đề ra. Nếu không có gì thay đổi, khu du lịch Biển Việt sẽ bắt đầu đón khách vào dịp 2-9 năm nay.

Share