Công Trình Xử Lý Nước Thải Cảng Cát Lở – VT

Công Ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh vừa ký hợp đồng cải tạo hệ thống XLNT Cảng Cá Cát Lở Vũng Tàu

Đây là một dự án khá phức tạp, xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ cao trong điều kiện bị nhiễm mặn. Nồng độ mặn đo được lên đến 10,45 phần nghìn do công nghệ chế biến thủy sản tại cảng cá sử dụng chủ yếu là nước biển. Với công nghệ và kinh nghiệm hiện có, GREE cam kết sẽ cải tạo, nâng hiệu suất xử lý của trạm XLNT lên trên 95% trong vòng 3 tháng.

Share