Công Trình Xử Lý Nước Thải Cho DN Tại Vũng Tàu

Công Ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh tiến hành thi công 2 trạm xử lý nước thải cho 2 doanh nghiệp tại Vũng Tàu.

Công ty TNHH Ngọc Tùng với công suất 15 m3/ngày đêm và Doanh nghiệp tư nhân Gia Hoà công suất 70 m3/ngày đêm. Đây là hai doanh nghiệp chế biến thuỷ sản uy tín tại Vũng Tàu với mặt hàng chủ lực là mực đông lạnh và chả cá bò xuất sang thị trường Hàn Quốc, Úc. Đặc biệt công ty TNHH Ngọc Tùng với kim ngạch xuẩt khẩu hàng năm gần 2,7 triệu USD đã 3 năm liền (2004, 2005 và 2006) được phong tặng danh hiệu Doanh nghiệp uy tín của Bộ Thương Mại.

Share