Công Trình Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Mũi Né Domain

Công trình Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Mũi Né Domain – Phan Thiết – Bình Thuận công suất 300m3/ngày.

Hệ thống xử lý nước thải Domain đang trong giai đoạn hoàn thiện phần xây dựng. Đây là dự án xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng lớn trong khu vực. Phục vụ khách du lịch có nhu cầu nghỉ ngơi sinh thái. Kế hoạch trong tháng 05/2009 Tầm Nhìn Xanh sẽ hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị cho hệ thống xử lý nước thải. Nhanh chóng đưa hệ thống vào sử dụng.

Share