Công Trình Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Resort Sinh Cafe

Công trình Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Resort Sinh Cafe – 20m3/ngày – Phan Thiết.

Đây là hệ thống xử lý nước thải áp dụng công nhệ xử lý sinh học hiếu khí FBR (Fixed Batch Reactor) để loại bỏ lượng ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt. Công trình đã hoàn thiện phần lắp đặt thiết bị, vận hành đạt tiêu chuẩn môi trường và đang tiến thành thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng.

Share