Công Trình Xử Lý Nước Thải Thuỷ Sản Cty Minh Hải – VT

Công Ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh hoàn thành tiến độ hạng mục trạm xử lý nước thải thuỷ sản Cty Thuỷ Sản Minh Hải – Vũng Tàu.

Vào ngày 12 tháng 7 năm 2007. Trạm XLNT của dự án có công suất 50 m3/ngày đêm, được thiết kế và vận hành theo công nghệ tiên tiến SBR (Squence Batch Reactor) rất thích hợp cho các loại nước thải có nồng độ hữu cơ và dinh dưỡng cao.

Share