Công Trình Xử Lý Nước Thải Thuỷ Sản Hà Lan Holland Shellfish

Công trình Hệ thống xử lý nước thải thuỷ sản Hà Lan Holland Shellfish – Nam Định công suất 500m3/ngày.

Ngày 14/04/2009 GREE đã hoàn thành xong phần xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải. Công trình được áp dụng công nghệ xử lý sinh học kỵ khí UASB (Up flow anaerobic sludge blanket) kết hợp công nghệ xử lý sinh học hiếu khí FBR (Fixed Batch Reactor) để xử lý nước thải từ quá trình chế biến thuỷ hải sản với nồng độ chất ô nhiễm cao đặc biệt là BOD & COD. Đây là công nghệ xử lý nước thải tiên tiến với hiệu quả xử lý cao, vận hành dễ dàng, chi phí đầu tư thấp, giảm thiểu chi phí vận hành hệ thống xử lý. Kế hoạch ngay khi nhà máy đi vào hoạt động, GREE sẽ tiến hành vận hành và nghiệm thu hệ thống.

Share