GREE Đón Nhận Bằng Khen của World Bank

Công ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh GREE tự hào đón nhận bằng khen của World Bank

Ngày 06/05/2010, trên bục danh dự bà Victoria Kwakwa giám đốc Ngân Hàng Thế Giới – World Bank đã trao bằng khen cho Công ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh trong việc thực hiện tốt các dự án môi trường tại Việt Nam.

Đây cũng là năm bước ngoặt với nhiều thành công mới của GREE trong việc triển khai thực hiện tốt các dự án góp phần bảo vệ môi trường và giảm thiểu hiện tượng biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Share