Dự Án Nuôi Trồng Thủy Sản Tại Vĩnh Long

Dự án nuôi trồng thủy sản 40 ha tại Huyện Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 27/03/2009 công ty Tầm Nhìn Xanh đã hoàn thành công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án nuôi trồng thuỷ sản tại ấp Mỹ Phú, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long . Đây là dự án đầu tư nuôi trồng thuỷ sản có diện tích 400.000m2 (40ha) bao gồm các hạng mục phục vụ du lịch sinh thái, trồng các loại cây sinh vật cảnh, cây cho sản phẩm,… kết hợp nuôi trồng thủy sản định hình một khu du lịch sinh thái xanh – sạch – đẹp, thu hút khách tham quan.

Share