Hoàn thành dự án xử lý nước thải giấy công suất 1.500m3/ngày

Vừa hết đợt cách ly vì Covid 19, thiết bị thiết bị tích hợp 5 in 1 keo tụ, tạo bông, lắng, tuyển nổi và thu hồi bột giấy Supercell SPC12 đã bắt đầu khởi động tại nhà máy giấy Bình Dương ❤. Ngày đầu tiên vận hành đã cho thấy những kết quả tốt trong quá trình xử lý nước thải công suất 1.500m3/ngày và thu hồi bột giấy chỉ bằng 1 loại hóa chất polymer:
  1. Chi phí vận hành thực tế 953 VNĐ/m3 nước thải
  2. COD trước xử lý 1.200mg/l; COD sau xử lý 30mg/l
  3. TSS trước xử lý 2.000mg/l; TSS sau xử lý 45mg/l
  4. Bột giấy nổi đều trên bề mặt SPC12 và có chất lượng tốt cho quá trình tái sử dụng làm nguyên liệu đầu vào.

Xin vui lòng xem clip vận hành dự án tại link https://www.facebook.com/KWI.Vietnam/posts/863377580797582

Supercell xử lý nước thải giấy

Share