Dự Án

Công ty Tầm Nhìn Xanh đã hoàn thiện công trình Trạm xử lý nước thải chung cư Vạn Đô. Ngày 23/03/2009 Phòng Tài Nguyên Môi Trường Quận 4 chứng nhận Trạm xử lý nước thải chung cư Vạn Đô có công suất 260m3/ngày vận hành đạt Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN:14/2008/BTNMT. Đặc biệt,

read more