DỰ ÁN CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO DVA

DỰ ÁN CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO DVA

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Xử Lý : XỬ LÝ NƯỚC MƯA NHIỄM BẨN

Là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Công ty sản xuất dầu FO từ phế phẩm đốt ô tô

Công suất của hệ thống xử lý nước mưa: Q=120m3/ ngày đêm.

Công nghệ áp dụng: Dự án sử dụng công nghệ lọc áp lực của GREE

Tiêu chuẩn thải: QCVN 24:2008.

ĐỐI TÁC:

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO DVA
Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 100%
Share