Dự Án Công Ty Cổ Phần Nước –Môi Trường Bình Dương

Dự Án Công Ty Cổ Phần Nước –Môi Trường Bình Dương

Số 11 - đường Ngô Văn Trị - P.Phú Lợi – Tp.Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

Xử Lý : HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỈ RÁC

Công ty Cổ phần Nước - Môi Bình Dương chuyên hoạt động cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và nước thải tại Việt Nam, được thành lập trước năm 1975.

Công nghệ áp dụng: MNC 8, Công suất của hệ thống xử lý nước thải: Q= 480m3/ ngày đêm

Tiêu chuẩn thải: Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A

ĐỐI TÁC:

Công Ty Cổ Phần Nước –Môi Trường Bình Dương
Số 11 - đường Ngô Văn Trị - P.Phú Lợi – Tp.Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương


TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 100%
Share