Dự Án Công Ty TNHH Hải Sản Thu Trọng 1

Dự Án Công Ty TNHH Hải Sản Thu Trọng 1

KCN Mỹ Xuân A, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Xử Lý : HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY THỦY SẢN

Công ty TNHH Hải sản Thu Trọng 1 được thành lập năm 2000. Công ty là một trong những nhà cung cấp thủy sản hàng đầu tại Việt Nam.

Công nghệ áp dụng: MNC 8, Công suất của hệ thống xử lý nước thải: Q= 400m3/ ngày đêm

Tiêu chuẩn thải : Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản QCVN 11-MT:2015/BTNMT

ĐỐI TÁC:

Công Ty TNHH Hải Sản Thu Trọng 1
KCN Mỹ Xuân A, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu


TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 100%
Share