Dự án khai thác mỏ đá vôi

Dự án khai thác mỏ đá vôi: Núi Nai; Núi Trầu; Núi Còm, Núi Châu Hang thuộc dự án dây chuyền xi măng 2.2 tại Kiên Lương – Kiên Giang

Tư Vấn / Dịch Vụ : ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án. Bảo vệ tại hội đồng thẩm định Sở Tài Nguyên và Môi Trường

ĐỐI TÁC:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2


TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 100%
Portfolio Category
Share