DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU PHƯỚC THÀNH

DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU PHƯỚC THÀNH

Ấp Hòa Vinh, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Xử Lý : NƯỚC THẢI NHÀ MÁY

Là công ty chuyên ngành về chế biến cao su thiên niên. Nhà máy chế biến mủ cao su với dây truyền sản xuất theo công nghệ Malaysia với công suất 1500 tấn/ tháng.

Công suất của hệ thống xử lý nước thải: 800m3/ ngày đêm.

Công nghệ áp dụng: Dự án sử dụng công nghệ hiếu khí, kị khí, hồ sinh học của GREE

Tiêu chuẩn thải: QCVN 01/2008/BTNMT.

ĐỐI TÁC:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC THÀNH
Ấp Hòa Vinh, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước


TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 100%
Share