DỰ ÁN NHÀ MÁY GIẤY HAPACO

DỰ ÁN NHÀ MÁY GIẤY HAPACO

Cây Số 17, Đường 5, X. Đại Bản, H. An Dương Tp. Hải Phòng

Xử Lý : HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY

HAPACO là một trong những thương hiệu mạnh, từ lâu đã trở nên quen thuộc không chỉ với thị trường trong nước, mà còn với thị trường nước ngoài với 12 đơn vị thành viên hoạt động tại các tỉnh, thành phố trong nước, 2 đơn vị hoạt động ở nước ngoài và 4 đơn vị liên kết.

Công nghệ áp dụng : SPC 18 và SPC 12, Công suất của hệ thống xử lý nước thải: Q= 4.860m3/ngày đêm

Tiêu chuẩn thải : Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy QCVN 12-MT : 2015/BTNMT loại B

ĐỐI TÁC:

CÔNG TY Cổ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
Cây Số 17, Đường 5, X. Đại Bản, H. An Dương Tp. Hải Phòng


TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 100%
Share