DỰ ÁN NHÀ MÁY GIẤY SÔNG ĐUỐNG

DỰ ÁN NHÀ MÁY GIẤY SÔNG ĐUỐNG

672 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Xử Lý : HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY

Công ty Giấy Tissue Sông Đuống là một trong những nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm Giấy Tissue và Gỗ dán uy tín hàng đầu Việt Nam

Công nghệ áp dụng : SPC 12 và SPC 36, Công suất của hệ thống xử lý nước thải: Q= 14.436m3/ngày đêm

Tiêu chuẩn thải : Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy QCVN 12-MT : 2015/BTNMT loại B

ĐỐI TÁC:

CÔNG TY GIẤY TISSUE SÔNG ĐUỐNG
672 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội


TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 100%
Share