DỰ ÁN NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI

DỰ ÁN NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI

Đường số 11, Khu Công Nghiệp Biên H a I, Phường An Bình, TP Biên òa, Tỉnh Đồng Nai

Xử Lý : HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY

Tập Đoàn Tân Mai là nhà sản xuất giấy in báo duy nhất tại Việt Nam và là một trong hai đơn vị sản xuất giấy lớn nhất cả nước .

Công nghệ áp dụng: SPC 24. Công suất của hệ thống xử lý nước thải: Q= 5.490m3/ ngày đêm

Tiêu chuẩn thải : Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy QCVN 12-MT : 2015/BTNMT loại B

ĐỐI TÁC:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY TÂN MAI
Đường số 11, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai


TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 100%
Share