DỰ ÁN NHÀ MÁY GIẤY VINA KRAFT

DỰ ÁN NHÀ MÁY GIẤY VINA KRAFT

KCN Mỹ Phước 3, NE8, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương

Xử Lý : HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY

Là nhà sản xuất giấy phức hợp lớn nhất tại ASEAN về bột giấy, sản phẩm giấy và bao bì.

Công nghệ áp dụng: SPC 36 và SDC 15. Công suất của hệ thống xử lý nước thải: Q=13.000m3/ngày đêm

Tiêu chuẩn thải : Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy QCVN 12-MT : 2015/BTNMT loại A

ĐỐI TÁC:

CÔNG TY TNHH GIẤY VINA KRAFT
KCN Mỹ Phước 3, NE8, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương


TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 100%
Share