DỰ ÁN NHÀ MÁY GiẤY WATTENS VIETNAM

DỰ ÁN NHÀ MÁY GiẤY WATTENS VIETNAM

8 Dân Chủ, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Xử Lý : HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY

Wattens Việt Nam là thành viên mới nhất của delfortgroup. Nhà máy được thành lập vào năm 2009 và trở thành một phần của delfortgroup từ tháng năm 2014. Wattens Việt Nam sản xuất các loại giấy phục vụ cho ngành công nghiệp thuốc lá.

Công nghệ áp dụng: MCH 12, Công suất của hệ thống xử lý nước thải: Q= 2.400m3/ ngày đêm

Tiêu chuẩn thải : Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy QCVN 12-MT : 2015/BTNMT loại A

ĐỐI TÁC:

CÔNG TY WATTENS VIETNAM
8 Dân Chủ, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương


TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 100%
Share