Dự án nhà máy sản suất các sản phẩm gia đình dạng lõng

Dự án nhà máy sản suất các sản phẩm gia đình dạng lõng

KCN Tây Bắc Củ Chi

Tư Vấn / Dịch Vụ : ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án. Bảo vệ tại hội đồng thẩm định Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tp.HCM

ĐỐI TÁC:

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM


TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 100%
Portfolio Category
Share