DỰ ÁN TRUNG TÂM HỘI NGHỊ WHITE PALACE

DỰ ÁN TRUNG TÂM HỘI NGHỊ WHITE PALACE

194 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Tư Vấn / Dịch Vụ : XIN PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN RÁC NGUY HẠI

Lập hồ sơ xin phép và được sở tài nguyên môi trường cấp giấy phép khai thác nước ngầm công suất 200 m3/ngày

Lập và được sở tài nguyên môi trường cấp sổ đăng ký chủ nguồn rác thải nguy hại

ĐỐI TÁC:

CÔNG TY CP NHÀ HÀNG NAM BẮC
194 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM


TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 100%
Portfolio Category
Share