Vietnam Innovation Day – Ngày sáng tạo Việt Nam 2010

Vietnam Innovation Day - Ngày sáng tạo Việt Nam 2010

Ngân Hàng Thế Giới

Xử Lý : KHÍ THẢI

GREE tham dự và thắng giải trong vòng chung kết chương trình “Ngày sáng tạo Việt Nam 2010” do Ngân hàng thế giới tổ chức với tổng số 261 dự án tham gia.

Đề tài dự án: “Giảm thiểu tác nhân gây hiệu ứng nhà kính trong quá trình sản xuất gạch thủ công”.

Dự án đã được Ngân hàng thế giới tài trợ nghiên cứu thành công và đang phát triển ứng dụng phổ biến cho cộng đồng.

ĐỐI TÁC:

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI


TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 100%
Portfolio Category
Share