GREE hoàn thành thiết kế cải tạo Hệ thống thoát nước và Hệ thống xử lý nước thải Khu vực A75 – Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Việc cải tạo hệ thống thoát nước hiện hữu từ chế độ cũ để lại đã chấm dứt hiện tượng ngập, đem lại khả năng thoát

read more

Công trình Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Resort Sinh Cafe – 20m3/ngày – Phan Thiết. Đây là hệ thống xử lý nước thải áp dụng công nhệ xử lý sinh học hiếu khí FBR (Fixed Batch Reactor) để loại bỏ lượng ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt. Công trình đã

read more

Công ty Tầm Nhìn Xanh đã hoàn thiện công trình Trạm xử lý nước thải chung cư Vạn Đô. Ngày 23/03/2009 Phòng Tài Nguyên Môi Trường Quận 4 chứng nhận Trạm xử lý nước thải chung cư Vạn Đô có công suất 260m3/ngày vận hành đạt Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN:14/2008/BTNMT. Đặc biệt,

read more

Dự án nuôi trồng thủy sản 40 ha tại Huyện Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long. Ngày 27/03/2009 công ty Tầm Nhìn Xanh đã hoàn thành công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án nuôi trồng thuỷ sản tại ấp Mỹ Phú, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh

read more

Công trình Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Mũi Né Domain – Phan Thiết – Bình Thuận công suất 300m3/ngày. Hệ thống xử lý nước thải Domain đang trong giai đoạn hoàn thiện phần xây dựng. Đây là dự án xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng lớn trong khu vực. Phục vụ

read more